利华|彩票平台

               Academic Council of XTU

               1. The Seventh Academic Council of Xiangtan University
               Chairman: Huang Yunqing
               Vice-chairmen: Luo He'an, Gao Xieping, Wen Weiping
               Members: (listed in the order of the number of strokes in their surnames)

               Wang Xianyou  

               Wang Xiangqing

               Wang Jiping   

               Wen Weiping

               Fang Shimin   

               Yin Fucheng   

               Deng Guojun   

               Long Zhilin

               Long Zhilin

               Long Zhaoyang 

               Ji Chengming  

               Xiang Fuyuan

               Liu Feibin

               Liu Changgeng

               Liu Pingle

               Liu Renren

               Li Zheng

               Li Yongchun

               Li Youxin

               Li Jianbo

               Li Suqiong

               Xiao Zhengzai

               Xiao Yuelong

               He Chun

               Zhang Ping

               Zhang Hanjun

               Zhang Quanmin

               Zhang Junfeng

               Chen Daixiang

               Lin Jianguo

               Ouyang Jianquan

               Ouyang Xiaoping

               Luo Wenbo

               Luo He’an

               Ji Shuihe

               Zhou Qi

               Zhou Youhang

               Hu Qiang

               Zhong Jianxin

               Hong Bo

               Tao Nengguo

               Huang Yunqing

               Huang Mingru

               Huang Xianzhong

               Huang Huixian

               Gong Zhimin

               Yan Youbing

               Liang Lizhi

               Ge Fei

               Shu Shi

               Zeng Yicheng

               Chu Erming

               Pei Yong

               Liao Yong’an

               Tan Songting

               Xiong Maoxiang

               Li Qing

               Yan Jiahua

               Dai Youzhi

               Ju Fang

               A secretariat under the Seventh Academic Committee of Xiangtan University is set up in the Division of Development Planning and Discipline Construction. Division chief concurrently assumes the position of secretary-general.

               2. The Thirteenth Academic Degree Evaluation Committee
               Chairman: Huang Yunqing
               Vice Chairman: Wang Jiping
               Members: (listed in the order of the number of strokes in their surnames)

               Wang Xiangqing
               Wang Jiping
               Wen Weiping
               Deng Guojun
               Long Zhilin
               Liu Pingle
               Liu Renren
               Li Youxin
               Li Jianbo
               Xiao Zhengzai
               Xiao Yuelong
               Lin Jianguo
               Ouyang Jianquan
               Huang Yunqing
               Yan Youbing
               Zeng Yicheng
               Chu Erming
               Yan Jiahua
               Dai Youzhi

               An office under the Thirteenth Academic Degree Evaluation Committee is set up in the Graduate School. Dean of the graduate school concurrently assumes the position of office director.

               3. The Fourth Learning and Teaching Council
               Chairman: Liao Yong'an
               Vice Chairmen: Fang Shimin, Luo Wenbo
               Members (listed in the order of the number of strokes in their surnames)

               Fang Shimin
               Yin Fucheng
               Long Zhaoyang
               Xiang Fuyuan
               Liu Feibing
               Li Suqiong
               He Chun
               Zhang Hanjun
               Zhang Quanmin
               Zhang Junfeng
               Chen Daixiang
               Luo Wenbo
               Zhou Qi
               Zhou Youhang
               Tao Nengguo
               Huang Xianzhong
               Liao Yong'an
               Tan Songting
               Xiong Maoxiang
               Li Qing
               Ju Fang
                
                
                

               An office under the Fourth Learning and Teaching Council is set up in the Office of Academic Affairs. Division chief of the Office of Academic Affairs concurrently assumes the position of office director.

               4. The Seventh Academic Evaluation and Development Committee
               Chairman: Luo He'an
               Vice Chairmen: Ji Shuihe, Pei Yong
               Members (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

               Wang Xianyou
               Long Zukun
               Ji Chengming
               Liu Changgeng
               Li Zheng
               Li Yongchun
               Zhang Ping
               Ouyang Xiaoping
               Luo He’an
               Ji Shuihe
               Hu Qiang
               Zhong Jianxin
               Hong Bo 
               Huang Mingru
               Huang Huixian
               Gong Zhimin
               Liang Lizhi
               Gei Fei
               Shu Shi
               Pei Yong

               An office under the Seventh Academic Evaluation and Development Committee is set up in the Division of Development Planning and Discipline Construction. Division chief concurrently assumes the position of secretary-general.

               5. The First Academic Ethics Committee
               Chairman: Wen Weiping
               Vice Chairman: Li Zheng
               Members: (listed in the order of the number of strokes in their surnames)

               Wang Xianyou
               Wen Weiping
               Li Zheng 
               Li Youxin
               Zhong Jianxin
               Huang Mingru
               Gong Zhimin
               Ge Fei
               Shu Shi
                
                
                

               An office under the First Academic Ethics Committee is set up in the Division of Development Planning and Discipline Construction. Division chief concurrently assumes the position of secretary-general.

                             Super League

                             explore

                             video

                             car

                             Go abroad

                             education

                             Celebrity

                             news

                             education